Nadere informatie over de OCJ kunt u verkrijgen bij de secretaris
Anke Jansen-Galjaard,
Weiver 7,
1546 LA Jisp.