De Oudheidkundige Commissie Jisp werd opgericht op 30 maart 1948 en beoogt de belangstelling voor en het onderzoek naar de geschiedenis van het dorp en de streek te bevorderen.
De Oudheidkundige Commissie komt eens per maand bijeen in het voormalige raadhuis van Jisp en houdt jaarlijks in het najaar een openbare avond in De Lepelaar.


Deze website wordt opgedragen aan Jan Klopper, die zoveel betekend heeft voor Jisp en voor de Oudheidkundige Commissie Jisp.