de wegsloot

(bron: rubriek verenigingsnieuws in "Zaans Erfgoed" van juni 2005

wegsloot omstreeks 1930
De wegsloot in Jisp nabij het Zwet in 1930.
De Stichting Wegsloot jisp zet zich in voor het behoud van de wegsloot in jisp.
Eerste doel: het verwijderen van de duiker in de sloot bij de Walvischstraat en deze vervangen door een houten landschappelijke brug.
Het behouden van de wegsloot vindt iedereen wel belangrijk voor het dorp. Met dat doel voor ogen is de stichting ook steeds bezig. Er ligt een aanvraag om de sloot te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het is de laatste nog ononderbroken wegsloot in de Zaanstreek.
De gemeente Wormerland ondersteunt onze plannen evenals de provincie. De stichting beschikt over een bedrag van 20.000, afkomstig uit de bevolking en diverse fondsen. Inmiddels stelde de gemeente Wormerland onder voorwaarden 95.000 beschikbaar voor de brug; de gemeenteraad ging hiermee unaniem akkoord. Ook het bestuur van de Groene Long besloot imiddels de gevraagde subsidie toe te wijzen.
Dit betekent dat wij financieel in staat zijn de duiker bij de Walvischstraat te vervangen door een brug. De bouw kan naar verwacht in het voorjaar van 2006 plaatsvinden.