Het heden en verleden van de Kanaaldijk

bron: "de Zaankanter" van 10 mei 2006

STREEK - Deze maand legt de sinds enige jaren in Wijdewormer (Neck) wonende Piet Jonges samen met zijn dochter Liesbeth (Amstelveen) de laatste hand aan een boekwerk, dat men gerust uniek mag noemen: 'Het heden en verleden van de Kanaaldijk'.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en verschijnt begin juni. De prijs is 20 euro. Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij de heer Jonges via tel. (0299) 438309 of bij de OCJ (liefst vr 20 mei, want dan wordt de oplage vastgesteld).
Het grootste deel gaat over de panden aan de Kanaaldijk in Spijkerboor; het gedeelte van Jisperpad tot de Neckermolen behoort tot de postcode Wijdewormer.
Bijna drie jaar heeft Jonges, vele jaren lid van de Oudheidkundige Commissie Jisp, aan het boek gewerkt, zij het met een onderbreking van verscheidene maanden wegens ziekte. "Het was een hele klus," zegt hij met een tevreden lachje, "Maar het is nu bijna klaar. Nog een paar correcties, hier en daar nog een pas ingeleverde historische foto invoegen, dan kan de drukker aan de slag."
Het boekwerk (A4 formaat) telt ongeveer 110 bladzijden met vele illustraties. Het beschrijft de geschiedenis van elk pand aan de Kanaaldijk, vanaf de Neckermolen tot en met de kaasfabriek in Spijkerboor. Jonges, geboren en getogen aan diezelfde Kanaaldijk, heeft met aandacht voor detail en bijzonderheden uitgezocht wat er maar uit te zoeken viel.
Pieter Jonges in het Waterlands Archief bezig met zijn onderzoek.
Bouwjaren, eigenaren, bewoners en activiteiten... van alles is er te vinden in wat men een standaardwerk over plaatselijke historie zou kunnen noemen. Enige jaren geleden legde Jonges al zijn levenspad vast in zijn 'memoires.' Het schrijven daarvan gaf hem veel voldoening. 'Toen die herinneringen in boekvorm waren verschenen kwam bij mij de gedachte op om de Kanaaldijk eens te beschrijven,' zo meldt hij in het voorwoord van het nieuwe boek, 'Daarbij liet ik mij leiden door de gedachte dat het heden is ontstaan uit het verleden. De historie en het heden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden'.

Voorinschrijving

Door zich te verdiepen in het verleden zag Jonges oorzaken, gevolgen en verbanden. "Maar ook veel romantiek, leed en tragedie". Zijn conclusie: "Hoe meer je er van weet, hoe meer je er achter komt dat de geschiedenis telkens nieuwe inzichten geeft en voor beter begrip van de actualiteit zorgt."
Al snel kwam hij tot de overtuiging, dat hij niet moest streven naar volmaaktheid. "Dat zou onmogelijk geweest zijn. Ik kreeg veel medewerking van de bewoners. Vrijwel iedereen was enthousiast."
Het zoeken van oude en nieuwe foto's gaf hem, zoals hij zegt 'een kick.' De steun van zijn dochter Liesbeth was een extra stimulans om met zoek- en spitwerk door te gaan. Kadasters, bevolkingsregisters, burgerlijke stand en plakboeken van dorpsgenoten leverden de gewenste gegevens. "In het Waterlands Archief in Purmerend konden ze me wel uittekenen!"
De twee auteurs hopen, dat het boek ertoe zal bij dragen de geschiedenis van de Kanaaldijk - die er al in de 15e eeuw lag - levend te houden. "De plaatselijke historie mag dan niet zeer spectaculair zijn, het is toch interessant te weten wie hier heeft gewoond en geleefd."